Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας το 2003 απέκτησε πιστοποίηση ποιότητας SEKA - RAL θέτοντας υψηλότερες προδιαγραφές, τόσο στο κατασκευαστικό, όσο και στο διοικητικό τομέα. Η πιστοποίηση εκδόθηκε από την TUV Rheinland Hellas (εικόνα 1) και από τον ΣΕΚΑ (εικόνα 2).

Το 2007 πάντα με γνώμονα την βελτίωση του παραγόμενου προϊόντος αναβαθμίσαμε το πιστοποιητικό ποιότητας στο SEKA Q-System 2: 2007 και πραγματοποιήσαμε πλήρη εναρμόνιση με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκτώντας πλέον την δυνατότητα εφαρμογής σήμανσης CE στα προϊόντα κουφωμάτων αλουμινίου. Η πιστοποίηση εκδόθηκε από την TUV Rheinland Hellas (εικόνα 3) και από τον ΣΕΚΑ (εικόνα 4).

Το 2010 πραγματοποιήσαμε τις πρώτες δοκιμές προτύπου (ITT) για την αντοχή στην ανεμοπίεση στα ανοιγόμενα παντζούρια, τα οποία κατατάχθηκαν στην κλάση 6 (δηλαδή την καλύτερη δυνατή).

Το 2015 συνεχίζοντας να πιστεύουμε στην ποιότητα, λάβαμε πιστοποίηση (εικόνα 5) για το σύστημα ελέγχου παραγωγής (FPC) που διατηρούμε, από την Target BS. Η πιστοποίηση αυτή είναι αναγνωσμένη από την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου.

Εικόνα 1
Εικόνα 2
Εικόνα 3
Εικόνα 4
Εικόνα 5
Εικόνα 6
Εικόνα 7