Κουζινόπορτες

Οι πόρτες αλουμινίου με πολλαπλές γραμμές και στήλες τζαμιών όπως στις εικόνες που ακολουθούν καταχρηστικά ονομάζονται κουζινόπορτες, λόγω ότι τοποθετούνται ως συνήθως στο χώρο της κουζίνας. Οι κατασκευές αυτού του τύπου μπορεί να έχουν είτε σταθερό, είτε ανοιγόμενο το άνω τμήμα όπου φιλοξενούνται τα τζάμια. Μπορούν επιλεγούν διάφορα σχέδια ταμπλά για το κάτω τμήμα της πόρτας. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης του ύψους όπου θα γίνει το χώρισμα μεταξύ ταμπλά και τζαμιών.